Obecně závazné, platné a účinné vyhlášky Obce

Kanalizační řád stokové sítě obce Jablonná

celý text

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jablonná

Vyvěšeno: 29. 12. 2017

sejmuto:   14. 1. 2018

celý text

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - o nočním klidu

vyvěšeno: 11. 4. 2017

sejmuto:  27. 4. 2017

celý text

Změna Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad

Vyvěšeno: 22. 12. 2016

Sejmuto:     7.  1. 2017

celý text

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád Obce

celý text

Náhodné obrázky

Záchranný kruh

Obecní úřad JABLONNÁ

 adresa úřadu: Jablonná 96, 262 63  Kamýk nad Vltavou
 telefon: 318 697 283, 724 181 372
 e-mail: obec@jablonna.cz

úřední hodiny:

úterý       9.00 - 11.00
čtvrtek   16.00 - 18.00