Obecně závazné, platné a účinné vyhlášky Obce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Vyvěšeno: 8. 7. 2021 

Sejmuto:   24. 7. 2021

celý text

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Vyvěšeno: 8. 7. 2021 

Sejmuto:   24. 7. 2021

Účinnos od: 1. 1. 2022

celý text

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Vyvěšeno: 8. 7. 2021 

Sejmuto:   24. 7. 2021

Účinnost od: 1. 1. 2022

celý text

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad

Vyvěšeno: 17. 12. 2020

Sejmuto:     1. 1. 2021

celý text

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyvěšeno: 13.12.2019

sejmuto:27.12.2019

celý text

Náhodné obrázky

Záchranný kruh

Obecní úřad JABLONNÁ

 adresa úřadu: Jablonná 96, 262 63  Kamýk nad Vltavou
 telefon: 318 697 283, 724 181 372
 e-mail: obec@jablonna.cz

úřední hodiny:

úterý       9.00 - 11.00
čtvrtek   16.00 - 18.00