Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů - zákon č. 159/2006 Sb., v platném znění

Podle § 14 tohoto zákona je vedením registru pověřen evidenční orgán, kterým je v případě obce Jablonná její starosta.

Veškeré informace podle tohoto zákona Vám starosta na základě Vaší žádosti poskytne.

Náhodné obrázky

Záchranný kruh

Obecní úřad JABLONNÁ

 adresa úřadu: Jablonná 96, 262 63  Kamýk nad Vltavou
 telefon: 318 697 283, 724 181 372
 e-mail: obec@jablonna.cz

úřední hodiny:

úterý       9.00 - 11.00
čtvrtek   16.00 - 18.00