Územní studie veřejných prostranství

Územní studie veřejných prostranství

Obec Jablonná v současné době zpracovává prostřednictvím vybraného zhotovitele Studii veřejného prostranství v obci.

Cílem projektu je navrhnout takové změny v území, které zajistí a umožní jeho užívání v souladu s dnešními potřebami a trendy. Zlepší bezpečnost veřejnosti při užívání tohoto území. Územní studie bude sloužit jako podklad k plánování dalšího využití veřejných prostranství. Ve všech lokalitách se studie zaměří především na jejich celkové uspořádání, jejich začlenění do okolí, které je v jednotlivých plochách odlišné s důrazem na řešení dopravní situace, dopravy v klidu, na návrh doplnění mobiliáře i infrastruktury, zeleně a jejích úprav.

 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
 

Náhodné obrázky

Záchranný kruh

Obecní úřad JABLONNÁ

 adresa úřadu: Jablonná 96, 262 63  Kamýk nad Vltavou
 telefon: 318 697 283, 724 181 372
 e-mail: obec@jablonna.cz

úřední hodiny:

úterý       9.00 - 11.00
čtvrtek   16.00 - 18.00