Rozpočet

Závěrečný účet za rok 2017

Vyvěšeno: 29.6.2018

Sejmuto:    30.6.2019

Závěrečný účet

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Návrh závěrečného účtu 2017

Vyvěšeno: 29.5.2018

Sejmuto: 13.6.2018

Závěrečný účet

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Závěrečný účet 2016

Vyvěšeno: 13. 6. 2017

text návrhu

výkaz Fin 2-12 M

rozvaha

příloha účetní závěrky

výkaz zisku a ztráty

zpráva o přezkoumáni hospodaření obce

Sejmuto:    28. 6. 2017

 

Vyvěšeno: 20. 7. 2017

schválený Závěrečný účet za rok 2016

Sejmuto: 

Rozpočtový výhled 2016 až 2019

Vyvěšeno: 17. 3. 2017

celý text

Náhodné obrázky

Záchranný kruh

Obecní úřad JABLONNÁ

 adresa úřadu: Jablonná 96, 262 63  Kamýk nad Vltavou
 telefon: 318 697 283, 724 181 372
 e-mail: obec@jablonna.cz

úřední hodiny:

úterý       9.00 - 11.00
čtvrtek   16.00 - 18.00